Velkommen til SU-kontoret

SU-kontoret vejleder og behandler ansøgninger om SU, SPS, udlandsstipendium og transportrabat (ungdomskort og kilometerpenge) for alle studerende på Aalborg Universitet (inkl. afdelingerne i København, Esbjerg og Frederikshavn).

 

Systemfejl:

Hvis du er optaget på en socialrådgiveruddannelse er du ved en fejl blevet registreret med en startdato pr. 1/2 14 istedet for 1/9-14. Vi er i fuld gang med at rette fejlen, så du bliver registreret med den korrekte startdato.

Hvis du er optaget på en bachelor i pyskologi er din uddannelse i SU-systemet blevet registreret som en kandidatuddannelse. Dette er vi også i fuld gang med at rette.

Transportrabat:

Du kan først søge om et ungdomskort når du har sagt ja tak til pladsen, og kan vælge en videregående uddannelse på ungdomskort.dk. Du skal ikke vælge Adgangskursus (medmindre du læser på dette), da du så vil få afslag på din ansøgning. Hvis du søger om kilometerpenge, skal du vedlægge en udskrift fra rejseplanen.dk og en ruteplan med antal km (fra f.eks. Krak eller Googlemaps).

 

Bachelor/Kandidat:

Hvis du afslutter din bachelor her til sommer og fortsætter på kandiddat, skal du huske at søge om SU til kandidat. Du kan søge om SU til kandidat fra den 1. juni via minSU. Der søger du om SU fra juli måned og får dermed SU i sommerferien imellem bachelor og kandidat.

Hvis du bliver forsinket på din bachelor og istedet optages på dispensationsrammen til kandidat, kan du forlænge din bachelor. Du forlænger din uddannelse via minSU under "Ret din SU". Har du ikke flere klip tilbage til din bachelor, har du mulighed for at søge om slutlån.

 

Foreign students: 

If you are a foreign citizen you can read about the SU rules here. If you want to apply for SU you have to fill out an application form at su.dk via the online system minSU. You also have to fill out a special form for foreign citizens (pops-up when registering that you are not a Danish citizen). The application form has to be send to the SU-office whereupon we will register it and forward it to Styrelsen. Please note that it can take up to several months before you receive an answer.